Rok szk. 2020/2021

Artykuły

WYNIKI XV POWIATOWEGO KONKURSU ,,ZIMA W POEZJI”

2021-02-26

 Laureaci 

Oliwia Kompenda - Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie

Tymoteusz  Kierpiec   -- Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie

Dawid Chrapoński  -- Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie

Lena Wilczyńska –- Szkoła Podstawowa nr 34 w Częstochowie

Zuzanna Szczerba   -- Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie

 

Wyróżnienia

Oliwia Kowalska  - Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie

Izabela Skrzypczyk-  Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie

Oliwia Sztabińska - Szkoła Podstawowa nr 17 w Częstochowie

Alicja Matyszczak  - Szkoła Podstawowa nr 49 w Częstochowie

Andrzej Bartmanowicz  - SOWS nr 1  w Częstochowie

 

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom  za udział w konkursie.

Po odbiór nagród ,dyplomów i podziękowań dla Laureatów ,Wyróżnionych oraz Opiekunów zapraszamy od 3 marca 2021 r. do SP nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej –Curie w Częstochowie.

Organizatorzy: M. Wtorkowska, D. Hurhal, M. Augustyn.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 603334468

Czytaj więcej o: WYNIKI XV POWIATOWEGO KONKURSU ,,ZIMA W POEZJI”

#lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

2021-02-21

        W ramach wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. ,,WIRUSOOCHRONA” organizowanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach uczniowie klasy 1b - wychowawca Ewa Szklarek, pedagog specjalny Ewelina Pawłowska - wzięli udział #lekcjiHIGIENY.

      Głównym celem podjętych działań była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową  ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Podczas zajęć zwrócono również uwagę na rolę szczepień ochronnych, codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością. Zaangażowanie w realizację aktualnych tematów urozmaiciły metody praktycznego działania, ciekawe kolorowanki, pomysłowe krzyżówki, które przeniosły dzieci do świata higieny, zdrowia i dobrego samopoczucia.

           Czy na pewno wiecie jakich zasad należy przestrzegać, aby czuć się bezpiecznie?

Na czym polega prawidłowe mycie rąk? Jak należy poprawnie zakładać i ściągać maseczkę? Jeśli macie wątpliwości zapytajcie naszych małych ekspertów z klasy 1b.

Zdjęcia

Czytaj więcej o: #lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

Próbny egzamin ósmoklasisty

2021-02-17

Testy diagnostyczne odbędą się w szkole od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

Przystąpienie do testu diagnostycznego jest dobrowolne. Egzamin zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki . Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Czytaj więcej o: Próbny egzamin ósmoklasisty

Konsultacje dla uczniów klas 8 w zakresie przedmiotów objętych egzaminem na terenie szkoły w roku szkolnym 2020/2021

2021-02-08

 

JĘZYK POLSKI

Nauczyciel

Dzień

Czas trwania

Jakubasz Żaneta

poniedziałek

16.45 – 17.30

Łukasiewicz Monika

wtorek

15.00 – 15.45

Pilarek Jolanta

poniedziałek

czwartek

czwartek

16.00 – 16.45

15.15 – 16.00

16.00 – 16.45

Wtorkowska Mirosława

czwartek

piątek

13.45 – 14.30

13.45 – 14.30

 

JĘZYK ANGIELSKI

Nauczyciel

Dzień

Czas trwania

Bieniek Edyta

poniedziałek

15.00 – 15.45

Dąbrowska – Połać Małgorzata

środa

15.00 – 15.45

Janicka Justyna

wtorek

16.00 – 16.45

Mieszkowska Beata

środa

15.00 – 15.45

Rabiniak Renata

wtorek

16.00 – 16.45

Sierpniak Jacek

wtorek

15.30 – 16.15

Simkiewicz Elżbieta

czwartek

15.00 – 15.45

 

MATEMATYKA

Nauczyciel

Dzień

Czas trwania

Bergier Anna

wtorek

14.00 – 14.45

Dziwińska Edyta

wtorek

15.35 – 16.20

Kalinowska Anna

czwartek

15.35 – 16.20

Kosmalska Małgorzata

wtorek

15.45 – 16.30

Wochal Renata

poniedziałek

15.00 – 15.45

 

Stan na dzień: 08.02.2021 r.

Czytaj więcej o: Konsultacje dla uczniów klas 8 w zakresie przedmiotów objętych egzaminem na terenie szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2021-01-21

Dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.
Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) pracujących zdalnie.

W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

Każdy uczeń, klas 4-8, który chce przystąpić do konkursu musi dostarczyć do szkoły podpisane  przez rodziców oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie Kangur oraz kwotę 10 zł jako wpisowe.

Deklaracje i wpisowe można przynosić:

- w piątek:

22. 01. 2021,  29.01.2021  i  5.02.2021

w godz.: 8.00-15.00 do p. wicedyrektor E. Borowieckiej

- w czwartek:

4.02.2021 w godz. 13.30 -15.00  do p. R. Wochal

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

2021-01-14

W związku z powrotem do szkoły w reżimie sanitarnym od 18 stycznia 2021 uczniów klas I-III  zamieszczamy wytyczne dla szkół podstawowych przygotowane przez MEiZ,MZ i GIS .

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

 

Czytaj więcej o: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Życzenia bożonarodzeniowe

2020-12-21

Zdrowych, radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku,

życzy Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

oraz całą społecznością uczniowską SP53.

Wraz z życzeniami zapraszamy do obejrzenia filmu.   Film

Czytaj więcej o: Życzenia bożonarodzeniowe

Matematyka to pasja

2020-12-20

Nasi młodzi matematycy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności na matematycznych zajęciach rozwijających kreatywność. Ale nie tylko. W czwartek 17 grudnia uczniowie z koła matematycznego spotkali się na platformie discord  ze starszymi kolegami, Jankiem i Stasiem, z IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Tematem warsztatów był „Trójkąt Pascala” oraz silnia, permutacje, wariacje i symbol Newtona.  Zajęcia były atrakcyjnie przygotowane i poprowadzone. Perfekcyjnie wykonana prezentacja multimedialna, ciekawie wprowadzone nowe pojęcia oraz wykonywane ćwiczenia, pozwoliły szybko przyswoić i zrozumieć przedstawione wiadomości. Zajęcia zorganizowali nauczyciele: Agnieszka Owczarek z IX LO i Małgorzata Kosmalska z SP 53.

Matematyka to pasja

https://sp53czestochowa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_sp53czestochowa_onmicrosoft_com/EfNhdjvh21FDhQT1om3SkOMBGFRw9kMgVGzKlynwgSimEg?e=O2OvJI

Czytaj więcej o: Matematyka to pasja

Program „Bezpieczna i świadoma młodzież”

2020-12-20

W grudniu 2020r. grupa 20 uczniów naszej szkoły z klas szóstych i siódmych wzięła udział w sześciogodzinnym szkoleniu w ramach programu „Bezpieczna i świadoma młodzież”. Trzy dwugodzinne spotkania odbyły się na platformie zoom. Dwa spotkania, które dotyczyły pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadziła pani Arleta Kasztelan, dyrektor  Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie. Trzecia część to były warsztaty z panią psycholog Karoliną Nyga na temat uzależnień. Szkolenie było ciekawie prowadzone. Młodzież słuchała prowadzących oraz zadawała pytania, uczestniczyła w dyskusjach i ćwiczeniach. Uczniowie wzbogacili się o nową wiedzę i ważne umiejętności niesienia pomocy drugiej osobie.

Czytaj więcej o: Program „Bezpieczna i świadoma młodzież”