Rok szk. 2020/2021

Artykuły

Budżet Obywatelski

2020-12-01
Szanowni Państwo,
 
W związku z ogłoszonymi wynikami głosowania na Budżet Obywatelski Miasta Częstochowy, chcę z radością zawiadomić, że projekt nr 593 – Centrum integracji językowej w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie, uzyskał liczbę głosów kwalifikującą go do realizacji .
Wyrażam słowa wielkiego podziękowania dla Wszystkich Państwa: Nauczycieli, Rodziców  i Uczniów, a także innych Mieszkańców dzielnicy, którzy oddali swój głos na ten projekt.

Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie. Wyrażam przekonanie, że realizacja tego projektu będzie z wielkim pożytkiem służyć uczniom i mieszkańcom dzielnicy.

Z wyrazami szacunku Andrzej Szostek – Dyrektor szkoły

 

Czytaj więcej o: Budżet Obywatelski

Wyniki Konkursów Przedmiotowych- etap szkolny

2020-11-11

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że niżej wymienieni uczniowie przeszli do kolejnego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Gratulujemy!

WYNIKI

Czytaj więcej o: Wyniki Konkursów Przedmiotowych- etap szkolny

11 Listopada"Narodowe Święto Niepodległości"

2020-11-09

W przededniu Święta Niepodległości uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez państwa Grażynę i Wojciecha Muliców oraz Szkolnego Koła Żywego Słowa pod opieką pani Małgorzaty Jarkiewicz zapraszają do obejrzenia premiery spektaklu  ,, Jestem dumny z naszego narodu ". Montaż i strona techniczna - pani Klaudia Danek.

Film-"Jestem dumny z naszego narodu"

Czytaj więcej o: 11 Listopada"Narodowe Święto Niepodległości"

Kominikat Dyrektora szkoły

2020-11-06

 Szanowni Państwo Rodzice Uczniów

 1. Zgodnie z decyzją  Premiera RP zdalne nauczanie klas IV – VIII jest przedłużone do 27.11. 2020 r.
 2. Zdalnym nauczaniem  objęte zostaną od 09.11. 2020 r  także klasy I – III.
 3. Uczniowie klas I – III od poniedziałku będą realizować zajęcia zdalnie , w tym zajęcia on- line za pomocą aplikacji Teams.
 4. Plan zajęć klasy na platformie Teams zostanie przekazany przez wychowawców.
 5. Oddział przedszkolny w szkole funkcjonuje zgodnie z planem.
 6. Na terenie szkoły istnieje możliwość realizowania zajęć rewalidacyjnych.
 7. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (świetlicowe). Opieką mogą zostać objęci  w szczególności uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę  z pandemią COVID-19.
 8. Stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów dla uczniów. Rozliczenie wpłat za listopad nastąpi w grudniu.
 9. Proszę - w sytuacjach problemowych – utrzymywać kontakt  z wychowawcami, którzy będą  koordynować pracę na poziomie klasy.

Andrzej Szostek Dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Kominikat Dyrektora szkoły

Powiatowy Konkurs Literacki z cyklu „Dar słowa i radość tworzenia…”

2020-11-01

Powiatowy Konkurs Literacki

z cyklu „Dar słowa i  radość tworzenia…”

po patronatem

 pracowników naukowych

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

oraz

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego

 im. Jana Długosza w Częstochowie

rozstrzygnięty.

Lista Laureatów w poszczególnych kategoriach

Uczniowie klasy 4-6  szkoły podstawowej– list lub opowiadanie

Oliwia Prusek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, opiekun dr Edyta Bukowska

Bartosz Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 53,

opiekun Małgorzata Jarkiewicz

Oliwia Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 53,

opiekun Małgorzata Jarkiewicz

Uczniowie klasy 7-8 szkoły podstawowej – rozprawka.

Zofia Pałyga, Szkoła Podstawowa nr 38,

opiekun Małgorzata Dendek

Zofia Wosik, Szkoła Podstawowa nr 38,

opiekun  Małgorzata Dendek

Gabriela Czakiert, Szkoła Podstawowa nr 31,

opiekun Ewa Ossowska

Mateusz Rymkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 31,

opiekun Ewa Ossowska

Czytaj więcej o: Powiatowy Konkurs Literacki z cyklu „Dar słowa i radość tworzenia…”

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

2020-10-20

Terminy pierwszego stopnia                                      

 1. Język polski            -       30 października
 2. Matematyka           -       2 listopada
 3. Język angielski         -     3 listopada
 4. Historia                  -        4 listopada
 5. Biologia                  -       5 listopada             
 6. Geografia               -       6 listopada
 7. Chemia                  -        9 listopada
 8. Fizyka                    -       10 listopada

 REGULAMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Czytaj więcej o: Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Komunikat Dyrektora szkoły.

2020-10-08

 Szanowni Państwo Rodzice Uczniów, kieruję do Państwa dwa apele.

Apel nr 1. Zdrowy uczeń w szkole.

Zwracam się do Państwa z prośbą o ścisłe monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci i nieposyłanie ich do szkoły z objawami choroby lub  przeziębienia. Problem ten, w związku z okresem jesiennym zaczyna narastać,  budząc uzasadnione obawy innych dzieci, ich  rodziców i pracowników szkoły. Zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego do szkoły mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Proszę o bezwzględne przestrzeganie tych wskazań, dających także wyraz naszej wzajemnej za siebie odpowiedzialności.

Apel nr 2. Dzień Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, przed nami 14.10., obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto całej społeczności szkolnej: pracowników szkoły i uczniów. Będzie to dzień, w którym pierwszoklasiści zostaną  uroczyście pasowani na uczniów, a poszczególne klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Niech te spotkania będą okazją do radosnego przebywania ze sobą w miłej atmosferze.

Szanowni Państwo, wokół tego święta narosły obyczaje, które nie są konieczne do właściwego jego uczczenia. Zwracam się do Państwa z prośbą, jak już mówiłem podczas spotkania Rady Rodziców, abyśmy konsekwentnie unikali wszelkich dodatkowych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie związane z pandemią, a przy tym  powodować sytuacje niezręczne lub zakłopotanie. Szacunek, dobre słowo i uśmiech to najpiękniejsze dary, jakie wychowawcy i nauczyciele mogą otrzymać od swoich wychowanków i uczniów. Dary, które mam nadzieję, będą trwały przez kolejne dni, tygodnie, miesiące.

Pozdrawiam Państwa i liczę na zrozumienie moich apeli, będących wyrazem troski o bezpieczeństwo i właściwy klimat pracy szkoły, w tych ciągle trudnych dla nas wszystkich czasach.

                                                                                        Andrzej Szostek Dyrektor SP 53

Czytaj więcej o: Komunikat Dyrektora szkoły.

Program dla szkół

2020-10-07

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przypominamy Państwu, iż szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizującw ramach Programu działania edukacyjne.

W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:

-        44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych,

-        42 porcje mleka i produktów mlecznych.

Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów.Jakość świeżych owoców i warzyw(pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.

Zachęcamy     Państwa     również     do     wspólnego     kontynuowania w    środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.

Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie internetowej Programu: https://www.programdlaszkol.org/. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

 

Czytaj więcej o: Program dla szkół

AKCJA „ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z POLAKAMI NA KRESACH"

2020-10-05

Szanowni Państwo, każdego roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, Towarzystwo Patriotyczne „Kresy" może realizować misję wsparcia naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

Postanowiliśmy, że również i w tym, jakże niełatwym czasie, okażemy solidarność z naszymi rodakami w akcji „Święty Mikołaj z Polakami  na Kresach". Warunki, w jakich przyszło nam działać, wymusiły konieczność zmiany dotychczasowej formy organizowania pomocy. Dlatego też w tym roku prosimy o zbieranie w szkołach tylko słodyczy - zapakowanych oraz z dłuższym terminem ważności (co najmniej do stycznia 2021 r.). Proponujemy również zbiórkę tylko nowych książek o tematyce historyczno – patriotycznej, które byłyby podarunkiem szkół z Polski dla polskich szkół na Kresach. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie. Zbiórka darów będzie trwała w od 1 do 15 października 2020 r. Stosując się do sanitarnych zaleceń, chcemy uniknąć dużych zgromadzeń, dlatego odbiór darów będzie prowadzony przez koordynatorów w piątek 16 października 2020 r. w godzinach  od 8 do 12, po wcześniejszym zgłoszeniu koordynatorowi przyjazdu z darami.

Koordynatorkami akcji w naszej szkole są: Ewa Szklarek i Joanna Zielińska

Czytaj więcej o: AKCJA „ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z POLAKAMI NA KRESACH"