Jesteś tutaj: Start

Strona główna

    WITAMY W SP53

 1% 

Artykuły

Budżet Obywatelski

2020-12-01
Szanowni Państwo,
 
W związku z ogłoszonymi wynikami głosowania na Budżet Obywatelski Miasta Częstochowy, chcę z radością zawiadomić, że projekt nr 593 – Centrum integracji językowej w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie, uzyskał liczbę głosów kwalifikującą go do realizacji .
Wyrażam słowa wielkiego podziękowania dla Wszystkich Państwa: Nauczycieli, Rodziców  i Uczniów, a także innych Mieszkańców dzielnicy, którzy oddali swój głos na ten projekt.

Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie. Wyrażam przekonanie, że realizacja tego projektu będzie z wielkim pożytkiem służyć uczniom i mieszkańcom dzielnicy.

Z wyrazami szacunku Andrzej Szostek – Dyrektor szkoły

 

XII Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej" - podsumowanie .

2020-11-27

Tegoroczny Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom i Ich Opiekunom za udział w konkursie. Dziękujemy Członkom Komisji Konkursowej za zaangażowanie i pracę.

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemii w tym roku nie zorganizowano uroczystości podsumowania, ale przygotowano je w formie prezentacji:

PREZENTACJA

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poezja Jana Pawła II inspiracją dla młodych artystów”

2020-11-16

Powiatowy  Konkurs Plastyczny „Poezja Jana Pawła II inspiracją dla młodych artystów"

po patronatem pracowników naukowychAkademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Lista Laureatów w poszczególnych kategoriach

Uczniowie klasy 4-6  szkoły podstawowej

Laureaci:

Lena Kwarciak  (SP nr53 w Częstochowie, op. A. Langier)

Jakub Rymkiewicz  (SP im Orła Białego w Częstochowie, op. Ewa Ossowska)

Anna Pasichnyk  (Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie, op. I. Nawrot)

Zofia Andzel  (SP nr53 w Częstochowie, op. A. Langier)

Uczniowie klasy 7-8 szkoły podstawowej

Laureaci:

Natalia Kluźniak (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaskrowie, op. Karina Barczyk, Renata Dzienniak)

Anna Szewczyk (SP nr53 w Częstochowie, op. A. Langier)

Klaudia Rachwał  (Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie, op. I. Nawrot)

Wyróżnienie:

Hanna Siciak  (SP nr 52 w Częstochowie, op. Katarzyna Górniak)

Wyniki Konkursów Przedmiotowych- etap szkolny

2020-11-11

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że niżej wymienieni uczniowie przeszli do kolejnego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Gratulujemy!

WYNIKI

11 Listopada"Narodowe Święto Niepodległości"

2020-11-09

W przededniu Święta Niepodległości uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez państwa Grażynę i Wojciecha Muliców oraz Szkolnego Koła Żywego Słowa pod opieką pani Małgorzaty Jarkiewicz zapraszają do obejrzenia premiery spektaklu  ,, Jestem dumny z naszego narodu ". Montaż i strona techniczna - pani Klaudia Danek.

Film-"Jestem dumny z naszego narodu"

Kominikat Dyrektora szkoły

2020-11-06

 Szanowni Państwo Rodzice Uczniów

 1. Zgodnie z decyzją  Premiera RP zdalne nauczanie klas IV – VIII jest przedłużone do 27.11. 2020 r.
 2. Zdalnym nauczaniem  objęte zostaną od 09.11. 2020 r  także klasy I – III.
 3. Uczniowie klas I – III od poniedziałku będą realizować zajęcia zdalnie , w tym zajęcia on- line za pomocą aplikacji Teams.
 4. Plan zajęć klasy na platformie Teams zostanie przekazany przez wychowawców.
 5. Oddział przedszkolny w szkole funkcjonuje zgodnie z planem.
 6. Na terenie szkoły istnieje możliwość realizowania zajęć rewalidacyjnych.
 7. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze (świetlicowe). Opieką mogą zostać objęci  w szczególności uczniowie, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę  z pandemią COVID-19.
 8. Stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów dla uczniów. Rozliczenie wpłat za listopad nastąpi w grudniu.
 9. Proszę - w sytuacjach problemowych – utrzymywać kontakt  z wychowawcami, którzy będą  koordynować pracę na poziomie klasy.

Andrzej Szostek Dyrektor szkoły

Powiatowy Konkurs Literacki z cyklu „Dar słowa i radość tworzenia…”

2020-11-01

Powiatowy Konkurs Literacki

z cyklu „Dar słowa i  radość tworzenia…”

po patronatem

 pracowników naukowych

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

oraz

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego

 im. Jana Długosza w Częstochowie

rozstrzygnięty.

Lista Laureatów w poszczególnych kategoriach

Uczniowie klasy 4-6  szkoły podstawowej– list lub opowiadanie

Oliwia Prusek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, opiekun dr Edyta Bukowska

Bartosz Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 53,

opiekun Małgorzata Jarkiewicz

Oliwia Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 53,

opiekun Małgorzata Jarkiewicz

Uczniowie klasy 7-8 szkoły podstawowej – rozprawka.

Zofia Pałyga, Szkoła Podstawowa nr 38,

opiekun Małgorzata Dendek

Zofia Wosik, Szkoła Podstawowa nr 38,

opiekun  Małgorzata Dendek

Gabriela Czakiert, Szkoła Podstawowa nr 31,

opiekun Ewa Ossowska

Mateusz Rymkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 31,

opiekun Ewa Ossowska

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

2020-10-20

Terminy pierwszego stopnia                                      

 1. Język polski            -       30 października
 2. Matematyka           -       2 listopada
 3. Język angielski         -     3 listopada
 4. Historia                  -        4 listopada
 5. Biologia                  -       5 listopada             
 6. Geografia               -       6 listopada
 7. Chemia                  -        9 listopada
 8. Fizyka                    -       10 listopada

 REGULAMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Komunikat Dyrektora szkoły.

2020-10-08

 Szanowni Państwo Rodzice Uczniów, kieruję do Państwa dwa apele.

Apel nr 1. Zdrowy uczeń w szkole.

Zwracam się do Państwa z prośbą o ścisłe monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci i nieposyłanie ich do szkoły z objawami choroby lub  przeziębienia. Problem ten, w związku z okresem jesiennym zaczyna narastać,  budząc uzasadnione obawy innych dzieci, ich  rodziców i pracowników szkoły. Zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego do szkoły mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Proszę o bezwzględne przestrzeganie tych wskazań, dających także wyraz naszej wzajemnej za siebie odpowiedzialności.

Apel nr 2. Dzień Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, przed nami 14.10., obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto całej społeczności szkolnej: pracowników szkoły i uczniów. Będzie to dzień, w którym pierwszoklasiści zostaną  uroczyście pasowani na uczniów, a poszczególne klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Niech te spotkania będą okazją do radosnego przebywania ze sobą w miłej atmosferze.

Szanowni Państwo, wokół tego święta narosły obyczaje, które nie są konieczne do właściwego jego uczczenia. Zwracam się do Państwa z prośbą, jak już mówiłem podczas spotkania Rady Rodziców, abyśmy konsekwentnie unikali wszelkich dodatkowych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie związane z pandemią, a przy tym  powodować sytuacje niezręczne lub zakłopotanie. Szacunek, dobre słowo i uśmiech to najpiękniejsze dary, jakie wychowawcy i nauczyciele mogą otrzymać od swoich wychowanków i uczniów. Dary, które mam nadzieję, będą trwały przez kolejne dni, tygodnie, miesiące.

Pozdrawiam Państwa i liczę na zrozumienie moich apeli, będących wyrazem troski o bezpieczeństwo i właściwy klimat pracy szkoły, w tych ciągle trudnych dla nas wszystkich czasach.

                                                                                        Andrzej Szostek Dyrektor SP 53