Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2021-01-21

Dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.
Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) pracujących zdalnie.

W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

Każdy uczeń, klas 4-8, który chce przystąpić do konkursu musi dostarczyć do szkoły podpisane  przez rodziców oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie Kangur oraz kwotę 10 zł jako wpisowe.

Deklaracje i wpisowe można przynosić:

- w piątek:

22. 01. 2021,  29.01.2021  i  5.02.2021

w godz.: 8.00-15.00 do p. wicedyrektor E. Borowieckiej

- w czwartek:

4.02.2021 w godz. 13.30 -15.00  do p. R. Wochal

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”