Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Terminy pierwszego stopnia                                      

  1. Język polski            -       30 października
  2. Matematyka           -       2 listopada
  3. Język angielski         -     3 listopada
  4. Historia                  -        4 listopada
  5. Biologia                  -       5 listopada             
  6. Geografia               -       6 listopada
  7. Chemia                  -        9 listopada
  8. Fizyka                    -       10 listopada

 REGULAMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH