Powiatowy Konkurs Plastyczny „Poezja Jana Pawła II inspiracją dla młodych artystów”

Powiatowy  Konkurs Plastyczny „Poezja Jana Pawła II inspiracją dla młodych artystów"

po patronatem pracowników naukowychAkademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Lista Laureatów w poszczególnych kategoriach

Uczniowie klasy 4-6  szkoły podstawowej

Laureaci:

Lena Kwarciak  (SP nr53 w Częstochowie, op. A. Langier)

Jakub Rymkiewicz  (SP im Orła Białego w Częstochowie, op. Ewa Ossowska)

Anna Pasichnyk  (Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie, op. I. Nawrot)

Zofia Andzel  (SP nr53 w Częstochowie, op. A. Langier)

Uczniowie klasy 7-8 szkoły podstawowej

Laureaci:

Natalia Kluźniak (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaskrowie, op. Karina Barczyk, Renata Dzienniak)

Anna Szewczyk (SP nr53 w Częstochowie, op. A. Langier)

Klaudia Rachwał  (Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie, op. I. Nawrot)

Wyróżnienie:

Hanna Siciak  (SP nr 52 w Częstochowie, op. Katarzyna Górniak)