ŚNIADANIE DAJE MOC- NA SPORTOWO

Nauczycielki wychowania fizycznego p. Renata Pala oraz p. I. Wieczorek w ramach projektu „Śniadanie daje moc” zorganizowały dla klas pierwszych szereg konkurencji sportowych. Uczniowie poprzez zabawy sportowe poszerzali wiedzę  dotyczącą zdrowego żywienia.  W atmosferze rywalizacji i poszanowania zasad fair play wykonywali powierzone zadania.    Celem imprezy było uświadomienie dzieciom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie oraz dbałości o higienę osobistą.

                                                         

                                                                                                                      Opracowanie:

                                                                                                                      R. Pala

                                                                                                                      I. Wieczorek