Jesteś tutaj: Start / Wolontariat

Wolontariat

Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

Miesiąc
Realizowane działania
Wrzesień
 - Spotkania informacyjno - organizacyjne dla uczniów klas V-VIII, - Podział na sekcje. - Pomoc  uczniów w świetlicy szkolnej (współorganizacja zabaw integrujących, pomoc w odrabianiu prac domowych, prace porządkowe).
Październik

- Cykl szkoleń dla  wolontariuszy. Spisanie umów, wybór przewodniczących sekcji. - Pomoc wolontariuszy w odrabianiu prac domowych w świetlicy szkolnej i przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.  Przeprowadzenie akcji "Pola nadziei"

Listopad

- Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej i przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej. - Organizacja  konkursu plastycznego " Praca wolontariusza".

Grudzień

- Organizacja spotkania wolontariuszy z okazji „Dnia Wolontariusza”;  - Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej i przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.

Styczeń/Luty

- Współorganizacja zabawy karnawałowej połączonej z zawodami i konkursami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej; Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej i w stołówce szkolnej. Przeprowadzenie zbiórki publicznej - cegiełki TPD

Marzec

- Pomoc wolontariuszy w organizacji szkolnego „Dnia z mandalą”; - Pomoc wolontariuszy w odrabianiu prac domowych w świetlicy szkolnej i przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.

Kwiecień

- Pomoc wolontariuszy w organizowaniu Międzyszkolnego Spotkania Integracyjnego „Mam talent”; - Pomoc wolontariuszy w świetlicy i stołówce.

Maj

- Pomoc wolontariuszy w odrabianiu prac domowych w świetlicy szkolnej i przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.

Czerwiec

 - Pomoc wolontariuszy w organizacji festynu szkolnego; Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej (zabawy integracyjne, pomoc w odrabianiu prac domowych, prace porządkowe) i przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.