"Odkryj w sobie talent"

Artykuły

.

2019-12-02

Termin rozpoczęcia zajęć: ok. II 2019r.

Termin zakończenia zajęć: VI 2020r.

Nazwa formy wsparcia – zajęcia rozwijające
Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego
Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego
Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki
Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
Warsztaty grafiki i animacji komputerowej indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym
Zajęcia rehabilitacyjne
Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem z niepełnosprawnościami-dogoterapia
Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem z niepełnosprawnościami-terapia ręki

 

INFORMACJE DODATKOWE U KOORDYNATORKI JOLANTY PIASECKIEJ –POSTAWY, gabinet psychologa pok. 23.

Dokumenty proszę składać do dnia 29 października w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio u koordynatorki.

Czytaj więcej o: .