Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia

Historia

1989/1990
Rozpoczyna się drugi rok nauki w systemie dwuzmianowym, szkoła liczy 38 oddziałów (876) uczniów. Drugim wicedyrektorem została mgr Krystyna Zielińska. Powstały pierwsze koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, plastyczne, chór, SKKT, zespół instrumentalny, spółdzielnia uczniowska oraz Samorząd Uczniowski, rozpoczęła działalność biblioteka szkolna.

1990/1991
Oddano do użytku pawilon C, naukę w klasach I – V rozpoczęło 619 uczniów i 76 nauczycieli. Placówka przyjęła nowe założenia wychowawcze, stworzono blok wychowawczy „Szkoła – Rodzice”.
Szkolne Stowarzyszenie Innowacyjne pod kierunkiem pani metodyk mgr Iwony Nowak podjęło pracę nad tzw. oceną opisową w klasach młodszych. Stowarzyszenie współpracowało z innymi placówkami prowadzącymi działalność nowatorską.

1991/1992
Naukę w Szkole trzyzmianowej rozpoczęły już 63 klasy (1 822 uczniów). Nominację na stanowisko zastępcy dyrektora otrzymał mgr Roman Ginda. Rozpoczęło działalność kółko modelarskie, zajęcia sportowe z lekkoatletyki i kurs tańca.
Od 1.10.1991 roku w szkole uruchomiono stołówkę i kuchnię. Na terenie szkoły działają trzy redakcje gazetek szkolnych: Echo Szkoły, Młody Geograf, Historia i My. W pionie klas starszych powołano zespół przedmiotów humanistycznych i zespół przedmiotów ścisłych.
Ze względu na wprowadzane innowacje, eksperymenty i nowatorstwo PSP nr 53 została przyjęta do Elitarnego Stowarzyszenia Szkół Twórczych.

1992/1993
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 53 uczy się 2106 uczniów w 76 klasach i pracuje 114 nauczycieli. Na stanowisko zastępcy dyrektora została powołana mgr Anna Zjawiona.
W nauczaniu wczesnoszkolnym wprowadzono nauczanie blokowe - szkoła bez dzwonków. Aktywnie pracowała Rada Szkoły.

1993/1994
137 nauczycieli w 89 oddziałach kształciło 2 354 uczniów. Stanowisko wicedyrektora objęła pani mgr Iwona Nowak. Zajęcia w klasach młodszych odbywały się w systemie III zmian, a w starszych były II zmiany.
Od 25.11.1993 roku działa na terenie Szkoły Straż Miejska. Rozwijała się także współpraca z różnymi organizacjami, trwały akcje charytatywne.
6.04.1994 roku gościliśmy w murach naszej Szkoły przedstawicieli Międzynarodowej Konferencji Oświatowej. W tym roku mury Szkoły opuścili pierwsi absolwenci (184).
Od tego roku dyrekcja Szkoły wprowadziła dla wyróżniających się w nauce wychowanków medale: złoty, srebrny, brązowy.

9 października 1993
Odbył się pierwszy festyn szkolny z okazji 100-lecia Wrzosowiaka. Organizacja festynu stała się wkrótce tradycją, umożliwiającą pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

1994/1995
2388 uczniów w 94 oddziałach rozpoczęło rok szkolny, a uczyło ich 154 nauczycieli. Na emeryturę odeszła pani dyrektor Krystyna Zielińska, a na stanowiska wicedyrektorów powołano panią mgr Zofię Stępniak i pana mgr Antoniego Berezowskiego.
Oddano do użytku pawilon E (22 sale). Do kalendarza imprez na stałe weszły: Otrzęsiny, Dzień Samorządności, Wiosenne Dni Świetlicy Szkolnej, Dzień Ziemi, Akcja Sprzątania Ziemi, Zielone Szkoły, a także po raz pierwszy zorganizowano wycieczki zagraniczne dla uczniów, którzy zwiedzili: Francję - Eurodisneyland, Danię - Legoland.
Problemy ekologii i ochrony środowiska stały się zadaniami pierwszoplanowymi w pracy Szkoły. Nawiązano kontakty z uczniami i nauczycielami ze Szwecji.

1995/1996
Oddano do użytku pawilon z halą gimnastyczną oraz salkami gimnastycznymi.
W 96 oddziałach 151 nauczycieli uczyło 2370 uczniów. Uczennice naszej Szkoły A. Langier i A. Zatoń pobiły rekord w ilości zapamiętywanych znaków, który został wpisany do Księgi Guinness'a.
Powstają pierwsze klasy autorskie, a wraz z Urzędem Miejskim zorganizowano Akcję Zima i Akcję Lato.

1996/1997
Rejestruje się spadek ilości uczniów (2261 w 96 oddziałach) oraz zmniejszenie etatów dla nauczycieli (142). Priorytetowo potraktowano wychowanie dziecka, walczono z przejawami patologii społecznej, alkoholizmem, narkomanią, czemu służyła Młodzieżowa Akademia Życia. Wdrażane były programy wychowawcze: Elementarz I i II, Spójrz inaczej, Nasze spotkania, 7 kroków.
W kwietniu 1997 roku w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły ponownie zwyciężyła pani dyrektor mgr Krystyna Panienkowska.
W maju 1997 roku po raz pierwszy odbyły się Dni Biblioteki. We współpracy z Wojewódzką Komendą Policji zorganizowano 14.05.1997 roku podsumowanie ogólnopolskiej akcji Ucho Kulfona.

1 września 1997
Powstaje pierwsza klasa integracyjna.

1997/1998
2107 uczniów w 93 oddziałach i uczy 154 nauczycieli (niektórzy pracowali na 1 etatu lub na godziny). Uczniowie szkoły uczestniczyli w wielu imprezach, konkursach, akcjach charytatywnych.
Powstała piękna Izba Regionalna i szkolne muzeum historyczne.
6.03.1998 roku odbyły się pierwsze wybory Samorządu Szkolnego. Pożegnaliśmy panią dyrektor Agnieszkę Nowak, która odeszła na emeryturę.

1998/1999
Szkoła obchodziła uroczyście Jubileusz X-lecia. 7 listopada 1998r. Szkoła otrzymała zaszczytne imię noblistki Marii Skłodowskiej-Curie.Otwarto Izbę Pamięci Patronki.
11 i 12 grudnia 1998 uczestniczyliśmy czynnie w Regionalnej Konferencji „Wychowanie w szkole”, prezentując swoje działania dydaktyczne. W II semestrze po raz kolejny w naszej Szkole gościliśmy przyjaciół ze Sztokholmu, a w kwietniu 1999r. sami odwiedziliśmy ich w Szwecji. 23 kwietnia 1999 Odbył się Dzień Ziemi i po raz pierwszy w naszej szkole zostało zorganizowane Międzyszkolne Forum Ekologiczne. 24 maja obchodziliśmy Dzień Integracji Europejskiej, organizując sesję naukową „Polska w Europie”. W dniach 4-9 czerwca dzieci SP 53 uczestniczyły w wycieczce do Legolandu. 14 czerwca wzięliśmy udział w akcji „Posadź swoje drzewko”. Pan mgr Roman Ginda przestał pełnić funkcję wicedyrektora.

1999/2000
W wyniku reformy powstaje 6 – letnia Szkoła Podstawowa nr 53 i trzy-letnie Gimnazjum nr 18. Dyrektorem Gimnazjum została pani mgr Anna Zjawiona – dotychczasowy wicedyrektor SP 53.
Nowym wicedyrektorem w naszej Szkole została pani mgr Wanda Szymczyk. W grudniu gościliśmy u siebie uczniów i nauczycieli z Rezekne na Litwie.
1 stycznia 2000 staliśmy się oficjalnym członkiem National Geographic Society. W styczniu pożegnaliśmy panią dyrektor mgr Iwonę Nowak, która odeszła na emeryturę. 9 marca odbyła się sesja sejmiku szkolnego „Moje osiedle – mój dom”, podczas którego prezentowano prace uczniów skierowane na międzynarodowy konkurs CEFIC. Natomiast 24 marca odbył się „gorący” Finał Break Dance. W czerwcu 2000 pożegnaliśmy ostatnich już ósmoklasistów.

2000/2001
2 stycznia 2001 Setki uczniów SP 53, przebranych za postacie z bajek, kwiaty i zwierzęta przemaszerowało ulicami osiedla Wrzosowiak. Nasi młodzi aktorzy – uczniowie jednej z klas młodszych wystawili na scenie Filharmonii Częstochowskiej bajkę pt. „Śpiąca królewna”. Z okazji obchodów Dnia Ziemi przygotowany został spektakl „Czysta Ziemia – czysta energia”. 26 kwietnia klasy czwarte przygotowały sesję naukową „Zagrożenia współczesnego świata” pod hasłem zaczerpniętym z myśli Owidiusza „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj skutki”.
W tym roku szkolnym wśród nagrodzonych Stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy znaleźli się uczniowie: Anna Kowalczyk i Łukasz Olenderek. Pożegnaliśmy panią dyrektor Zofię Stępniak, która odeszła na emeryturę.

29 września 2001
Nowa nazwa placówki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.

2001/2002
Nowym wicedyrektorem została mgr Jolanta Madej, funkcję wicedyrektora przestała pełnić mgr Bożena Zielińska. W grudniu 2001 uczniowie klasy V zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim „Królowa Śniegu”.
W styczniu 2002 gościliśmy częstochowską poetkę i prozaika Elżbietę Jeziorowską-Wróbel. W tym roku szkolnym zostaliśmy ogłoszeni najlepszymi, młodymi dziennikarzami ze szkół podstawowych, a prowadzona przez nas gazetka „Puls 53” zajęła I miejsce w IV edycji Częstochowskiego Przeglądu Gazet Szkolnych.
19 kwietnia 2002 odbył się Marsz Młodych Ekologów, który zyskał aprobatę mieszkańców osiedla Wrzosowiak, a 8 maja został zorganizowany II Sejmik Samorządowy. Dzień później uczniowie SP 53 po raz pierwszy obchodzili Dzień Europy.
Pana dyrektora Antoniego Berezowskiego, który przeszedł na emeryturę, zastąpiła pani mgr Ewa Budzik.

2002/2003
Już 1 października 2002r. w Ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kulach k. Wąsoszy odbył się Pierwszy Piknik Integracyjny. Powstało Szkolne Koła Przyjaciół Dzieci. 23 października uczniowie wzięli udział w IV Halowej Olimpiadzie Sportowej „Sprawni inaczej”. Hucznie obchodziliśmy Dzień Patronki. Regularnie odbywały się występy edukacyjne z cyklu ”Spotkania z regionem”.
3 stycznia 2003 r. nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu z dziećmi ze szkoły im. Jana Pawła II z Wilna. Od 13 -17 stycznia 2003 r. gościliśmy w naszej Szkole przedstawicieli szkół z Kassel (Niemcy) i Simleu Silvanie (Rumunia) w ramach programu Socrates Comenius.
16 stycznia 2003 w budynku Radia Katowice S.A. podczas u roczystości wręczenia corocznych nagród, przyznawanych przez Kapitułę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za osiągnięcia w dziedzinie ekologii nagrodzono naszą szkołę.
8 maja 2003 Przeprowadzone referendum, podczas którego uczniowie odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?” Na „tak” opowiedziało się aż 91,7% głosujących. Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Projekcie „Młodzi Obywatele Działają”. Podczas tego przedsięwzięcia spotkaliśmy się z Prezydentem Miasta Częstochowy Tadeuszem Wroną, panią Inspektor Widerą i Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa panem Zbigniewem Kaletą. Grupa MOD wyniki swoich działań przedstawiła w Warszawie podczas ogólnopolskiej prezentacji projektów.
W naszej szkole odbył się także Festiwal Nauki. W tym roku uczestniczyliśmy w akcji "Szkoła z klasą" i taki tytuł uzyskaliśmy. Organizatorami akcji były "Gazeta Wyborcza" oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, a patronował jej Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski. Za projekt "Rozwijanie Zainteresowań Anglojęzycznych Poprzez Zajęcia Pozalekcyjne" szkoła zyskała certyfikat European Language Label 2003 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych 2003.

2003/2004
5 września uczniowie naszej placówki uczestniczyli w „Olimpiadzie Razem 2003”. 22 października wzięliśmy udział w kolejnej, tym razem V Olimpiadzie Sportowej „Sprawni Inaczej”.
To już 15 lat istnienia Placówki. Dla uczczenia tego jubileuszu w Szkole odbyło się wiele atrakcji i imprez. Świętowanie rozpoczęła msza św. i poświęcenie sztandaru, który został następnie przekazany uczniom naszej Szkoły. W murach placówki gościliśmy m.in. pana Tadeusza Wronę – Prezydenta Miasta Częstochowy.
W dniach 18-23 marca 2004r. wzięliśmy udział w Międzynarodowym Projekcie Komisji Europejskiej „Spring Day In Europe”. Podczas tych dni zaprezentowaliśmy m.in. prace pod wspólnym tytułem „Wiosna w naszych krajach” i dokonaliśmy ich wymiany ze szkołą w Niemczech i Hiszpanii, w ramach programu Socrates.
Wzięliśmy także udział w prelekcji przedstawiciela Integracji Europejskiej w Częstochowie pana Michała Kucaja nt. „Polska w Unii Europejskiej”. Prawdziwym hitem okazał się konkurs „Europejski Idol”.

2004/2005
17 września braliśmy udział w Olimpiadzie „Razem”, a następnie w Pikniku Integracyjnym. Niedługo potem mogliśmy być dumni z ucznia klasy 3 – Sebastiana Drąga, który zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytania i Pisania Brajlem, zorganizowanym przez Ośrodek Wychowawczo – Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo widzącej. Pani Teresa Zatoń zdobyła wyróżnienie w konkursie „Nauczyciel Roku 2004”, zorganizowanym przez MENiS oraz „Głos Nauczycielski”.
11 listopada, w Święto Niepodległości, zostały ogłoszone wyniki konkursu na hymn naszej szkoły. Zwyciężyła Katarzyna Piątkowska, uczennica klasy 4c, a jej słowa wraz z aranżacją muzyczną pani Małgorzaty Zabłockiej tworzą hymn szkoły, którą to pieśń śpiewamy z powagą i dumą podczas uroczystości szkolnych.
W dniach 22-26 listopada 2004 r. gościli u nas dyrektorzy i koordynatorzy ze szkół partnerskich w Niemczech, Hiszpanii i na Litwie, w ramach wizyty studyjnej Socrates Comenius.
W marcu 2005 roku nasza Szkoła gościła przedstawicieli 20 szkół z Diecezji Częstochowskiej, którzy przybyli na konkurs „Żyć Eucharystią”. 2 kwietnia 2005 r. zmarł papież Jan Paweł II, a serca ludzi wypełnił smutek. Również w naszej Szkole zapanowała żałoba.
W dniach 23-27 maja 2005 r. odbyło się spotkanie szkół partnerskich na Litwie, w ramach programu Socrates Comenius, w którym wzięli udział nauczyciele i dyrektorzy ze szkół z Polski, Niemiec i Litwy.
W czerwcu otrzymaliśmy tytuł „Super Szkoła 2004”.

9 czerwca 2005
Pożegnaliśmy Panią Dyrektor mgr Krystynę Panienkowską, która przeszła na emeryturę. Dziękowaliśmy na różne sposoby, niejednemu łza zakręciła się w oku. Uroczystość rozpoczęta głośnym „Mamy Cię!” była bardzo ciepła, serdeczna i wzruszająca.

2005/2006
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z nowym Dyrektorem Szkoły mgr Wandą Szymczyk (oficjalna nominacja od 1 marca 2006 r.). Nowym wicedyrektorem została mgr Jolanta Pilarek.
26 września zorganizowano obchody Europejskiego Dnia Języków.
Otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom 2005”.
17 października wszyscy uczniowie wzięli udział w obchodach Dnia Papieskiego pod gasłem „Jan Paweł II Orędownikiem Prawdy”, a trzy dni później odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne.
24 października przyłączyliśmy się do obchodów 350-lecia obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Wśród wielu imprez odbyła się m.in. inscenizacja upamiętniająca to wydarzenie. 7 listopada 2005 W rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie obchodziliśmy Dzień Patronki pod hasłem „W kręgu patrona - jesteśmy razem”, a honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Miasta Częstochow dr inż. Tadeusz Wrona. W murach naszej szkoły gościli m.in.: wiceprezydent Częstochowy mgr Jacek Betnarski oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu mgr Dorota Sobala.
W kwietniu 2006 roku uczniowie mieli szansę zdać egzamin Young Learnes English Test i uzyskać Certyfikat, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego. Nasza placówka jest jedyną szkołą w Częstochowie i regionie, której wychowankowie przystępują do takiego egzaminu.
Od 8 do 15 maja 2006 Uczniowie naszej Szkoły wraz z zaproszonymi przedszkolakami brali udział w imprezach promujących czytanie książek w ramach Tygodnia Bibliotek. 9 i 10 maja odbyło się Wielkie Częstochowskie Biblioteczne Czytanie, podczas którego zaproszeni goście czytali maluchom wybrane fragmenty tekstów. Zaproszono m.in. dyrektora Urzędu Miasta Częstochowy panią Annę Pawłowską oraz pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych pana Pawła Rukszę.
23 maja 2006 Uczniowie podczas Spotkania przy samowarze dyskutowali ze swoimi gośćmi o tradycjach i ceremonii picia herbaty w Rosji i na Ukrainie. W spotkaniu wzięli udział m.in. muzycy Tria Sergieja oraz ksiądz kanonik Mirosław Drabiuk, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Częstochowie. Słuchaliśmy muzyki rosyjskiej w wykonaniu Olgi i Sergieja Wowkotrub.
Wyróżnienie European Language Label 2006dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych 2006 w konkursie indywidualnych projektów językowych i certyfikat otrzymała pani Beata Wrona za projekt "Daj sobie szansę, czyli z angielskim w świat".

2006/2007
15 września uczestniczyliśmy w Olimpiadzie „Razem 2006”, a 27 września nauczycielki naszej szkoły zorganizowały konferencję dla nauczycieli języków obcych „Wykorzystanie technologii informacyjnej jako narzędzia do wspierania i uczenia się w klasie”. Całość poprowadził pan Mike Griffith, szef Glob-Leap, który przekazał naszej placówce wideokamerę, prezentując możliwość wykorzystania jej na zajęciach w szkole m.in. łącząc się ze szkołą w Hiszpanii, Łodzi oraz z biurem pana Griffith’a w Wielkiej Brytanii.
Pani mgr Jolanta Madej odeszła na emeryturę, a nowym wicedyrektorem został pan mgr Janusz Rapalski.
We wrześniu 2006r. zgłosiliśmy naszą Szkołę do programu CEO Uczniowie z klasą. Podjęto wiele przedsięwzięć służących poprawie jakości pracy Szkoły i wprowadzaniu nowych metod nauczania.
3 października 2006 w naszej szkolnej bibliotece uroczyście otwarto Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Środki na jego stworzenie pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczyste otwarcie centrum wiązało się z trwającym Tygodniem eTwinning. Dwa dni później, w ramach Kampanii Pola Nadziei 2006, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym sadzeniu cebulek żonkili, które odbyło się na Placu Biegańskiego.
16 listopada 2006 roku w naszej Szkole odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne. 15 grudnia odbyło się pierwsze z cyklu spotkań Pisarze Regionu Częstochowskiego, poświęcone zmarłej Ludmile Marjańskiej. Na tej uroczystości gościliśmy m.in. Andrzeja Grądmana, Marię Nasińską i Mariannę Falkowską.
W styczniu 2007 roku przygotowaliśmy przedstawienie „Bajkowe Jasełka”, z którym to występem odwiedziliśmy dzieci mieszkające w Domu Małego Dziecka oraz wychowanków Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie.
18 kwietnia gościliśmy w naszej Szkole ks. Jana Rykałę, pallotyna, który przez wiele lat pracował na misjach w Papui-Nowej Gwinei.
27 kwietnia 2007 Odbył się po raz pierwszy w mieście Konkurs pięknego czytania dla dzieci posługujących się powiększonym drukiem.
Od kwietnia do czerwca 2007 roku w bibliotece szkolnej realizowany był projekt zatytułowany W bibliotece, a 12 czerwca z okazji IV Dnia Wolnych Książek odbyło się spotkanie aktywu bibliotecznego oraz akcja bookcrossingowa pod hasłem „Biblioteka otwarta dla zdrowia”.
1 czerwca 2007 pozyskano pracownię komputerową współfinansowaną przez EFS. Szkole przyznano Certyfikat II stopnia "Szkoła na Parnasie 2007" za udział w koncertach z cyklu Szkoła na Parnasie 2006/2007.

2007/2008
5 października wzięliśmy udział w Kampanii „Pola Nadziei”. Obchodziliśmy uroczyście Dzień Papieski, pod hasłem „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”.
W październiku obchodziliśmy także Międzynarodowy Tydzień Bibliotek Szkolnych, w czasie którego odbyło się m.in. spotkanie z poetkami: O. Bąkowską, L. Chrząstek i T. Moraś, zatytułowane „W kręgu poezji” oraz pasowanie uczniów klas I na czytelników.
7 listopada 2007 opublikowana zostaje nowa strona internetowa Szkoły www.szkola53cz.republika.pl (wcześniej B. Otocka sp53.bjo.pl), redagowana przez R. Sowadę.
22 listopada 2007 roku odbyło się III Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne, a 19 grudnia 2007 roku zorganizowany został Miejski Konkurs Czytelniczy, podczas którego gościliśmy w naszej szkole panią Halinę Piwowarską, panią Mariolę Florek i pana Tadeusza Piersiaka.
Jesienią 2007 roku SP 53 na stronach akcji eTwinning ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Swoje zgłoszenia przysłały szkoły z Europy oraz Afryki. Do końca stycznia 2008r. na ręce organizatorów napłynęło 250 prac z Islandii, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Polski, Nigerii, Finlandii oraz Słowenii.
W listopadzie 2007 uzyskaliśmy MEDICAMP.PL 2007.
26 lutego 2008 roku w bibliotece szkolnej miała miejsce prezentacja drugiego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowanego z EFS. Uroczystość przygotowana została w ramach projektu Dzień Bezpiecznego Internetu, dzięki któremu zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. Uczestnikami spotkania byli zaproszeni goście: pan Piotr Bilnik – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Olga Bąkowska – poetka, przedstawicielka Klubu Literackiego „Fraszka” i pan Stefan Polis – przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzosowiak.
Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Częstochowskiej przyznają naszej szkole tytuł: SZKOŁY Z SERCEM ROKU 2007.
19 maja 2008 roku w SP 53 zorganizowano konferencję dla dyrektorów i nauczycieli częstochowskich szkół pt. „Rola i znaczenie wideokonferencji w edukacji szkolnej”, na której zaprezentowano zalety wideokonferencji.
W czerwcu nasi najzdolniejsi uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się przed społecznością szkoły podczas prezentacji Najlepsi z najlepszych. Podczas święta realizacje swoich pomysłów oraz swoje dokonania przedstawili także uczestnicy II edycji Ogólnopolskiego Programu „Uczniowie z klasą”. Otrzymaliśmy Certyfikat I stopnia "Szkoła na Parnasie 2008" za udział w koncertach z cyklu Szkoła na Parnasie 2007/2008. Tytuł przyznała Filharmonia Częstochowska, organizator koncertów przy wsparciu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządu Województwa Śląskiego Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy.
Ponadto uzyskaliśmy: Certyfikat Szkoły Promującej Przedsiębiorczość i Certyfikat potwierdzający współpracę Szkoły z British Council w programie partnerskim Addvantage w roku szkolnym 2007/2008, jak również CERTYFIKAT ORTOGRAFITTI Polskiego Towarzystwa Dysleksji 2008.

2008/2009
15 października pani Beata Wrona, nauczyciel języka angielskiego, otrzymała wyróżnienie w konkursie „Głosu Nauczycielskiego” i Ministerstwa Edukacji Narodowej „Nauczyciel Roku 2008”, a Szkoła tytuł SZKOŁA NA MEDAL.

1 grudnia 2008
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie „skończyła” 20 lat. 1 grudnia 1988 r. uczniowie naszej Szkoły rozpoczęli naukę w budynku przy ulicy Orkana. Od tego momentu mijały kolejne dni funkcjonowania Szkoły. Wówczas była to Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie. Z biegiem lat stała się jedną z największych szkół miasta. Zmieniała swoje oblicze i nazwy: w latach 1992-1999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie, by w roku 2001 stać się Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.
Początkowo ośmioklasowa, w wyniku reformy oświaty, przekształciła się w sześcioklasową Szkołę Podstawową. Nasza Szkoła na dziesięciolecie swego istnienia przyjęła za patrona znaną polską uczoną Marię Skłodowską-Curie. W piętnastą rocznicę istnienia Szkoły zaprezentowany został Jej sztandar, a w roku 2005 powstał hymn Szkoły.
Pierwsi absolwenci opuścili mury Szkoły w roku 1994, a zatem dziś mają 28 lat. Do dnia dzisiejszego mury naszej Szkoły opuściło 3470 absolwentów.

Oprac. Renata Sowada