Jesteś tutaj: Start / Kalendarz 2020/2021

Kalendarz 2020/2021

 

01.09.2020 r.                          - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.09.2020 r. - 31.01.2021 r. - I okres

1.02 - 25.06.2021 r.                - II okres

23 - 31.12.2020 r.                   - zimowa przerwa świąteczna

1 - 14.02.2021 r.                    - ferie zimowe

………….                                - rekolekcje wielkopostne

1 - 6.04.2021 r.                       - wiosenna przerwa świąteczna

25.05 - 27.05.2021 r.              - egzamin ósmoklasisty

11.06.2021 r.                          - festyn szkolny

25.06.2021 r.                          - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych          

WYDARZENIA

DATA

I OKRES

II OKRES

Konsultacje z rodzicami klas I - VIII

Zgodnie z harmonogramem indywidualnych konsultacji w aplikacji Teams.

Zebrania informacyjne

wychowawców z rodzicami uczniów

klasy 4 - 8 godz. 1715

klasy 1 - 3 + OP: godz. 16.30

(forma zebrania dostosowana do  sytuacji epidemiologicznej w kraju)

08.09.2020

27.10.2020

15.12.2020

28.01.2021

13.04.2021

18.05.2021

Rady klasyfikacyjne

19.01.2021 r. (wtorek)

15.06.2021 r. (wtorek)

Plenarne posiedzenie R.P.

zatwierdzające wyniki klasyfikacji:

26.01.2021 r. (wtorek)

22.06.2021 r. (wtorek)

Spotkania szkoleniowe                  

wychowawców klas IV – VIII          

 

sierpień, listopad

 

 

marzec, maj

 

Spotkania samokształceniowe

n-li

 humanistów

 sierpień , listopad

marzec, maj

n-li przedmiotów

ścisłych i wych. fiz.

sierpień, listopad

marzec, maj

wychowawców klas I - III

sierpień, listopad

marzec, maj

 

Oceny proponowane po I okresie: 11.12.2020 r. (wpis do dzienników 15.01.2021 r.)

Oceny proponowane po II okresie: 14.05.2021 r. (wpis do dzienników 11.06.2021 r.)

 

Dni ustawowo wolne:

Wszystkich Świętych                         - 1 listopada 2020 r. (niedziela)

Narodowe Święto Niepodległości        - 11 listopada 2020 r. (środa)

Nowy Rok                                       - 1 stycznia 2021 r. (piątek)

Trzech Króli                                      - 6 stycznia 2021 r. (środa)

Święto Pracy                                    - 1 maja 2021 r. (sobota)

Święto Konstytucji 3 Maja                   - 3 maja 2021 r. (poniedziałek)

Boże Ciało                                        - 3 czerwca 2021 r. (czwartek)

 

Dni dodatkowo wolne:

Dni egzaminu ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. (piątek)

4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)