Numer konta Rady Rodziców

RODZICE  MOGĄ  DOKONYWĆ  WPŁAT  PRZELEWEM  NA  RADĘ  RODZICÓW  WG  WZORU  PONIŻEJ:

 RADA  RODZICÓW  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  53   Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  W  CZ – WIE

 PKO  BP  S.A.  II/O CZ – WA   08 1020 1664 0000 3602 0019 9547

WPŁATA  NA  Radę  Rodziców  NA  ROK  SZK.  2021/2022

wpłacający  IMIĘ  I  NAZWISKO  DZIECKA  KLASA  .......