Numer konta Rady Rodziców

Na podane poniżej konto rodzice uczniów SP 53 mogą dokonywać wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Nazwa Banku: PKO BP S.A. II / O Cz-wa

Nr konta : 08 1020 1664 0000 3602 0019 9547

Na formularzu przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy.
Wpłat dokonywać można również w sekretariacie.