Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

na  realizację zadania  Budżetu Obywatelskiego: „Dzielnicowy punkt nauki języków obcych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Częstochowie.

       Dyrektor Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curi  w Częstochowie informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania, które wpłynęły w wyznaczonym terminie wyłoniono najkorzystniejszą – zgodnie z kryterium cenowym – ofertę, którą złożyła firma  IT4KAN Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188 C, 40 -203 Katowice.