“Dęby Katyńskie w Częstochowie"

Przedsięwzięcie edukacyjne “Dęby Katyńskie w Częstochowie”

Cele działania:

1. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,

2. Pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni katyńskiej, konkretnie postaci związanych z częstochowskimi dębami katyńskimi,

3. Kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,

4. Zachęcenie młodzieży do podejmowania trudu samodzielnego zdobywania wiedzy i dzielenia się nią,

5. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia,

6. Rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie pracy w grupie i efektywnej współpracy.

Postacią-bohaterem dębu katyńskiego, którego chcemy upamiętnić naszymi działaniami jest

Ppor. rez. Stanisław Bieńkowski

Ur. 13 IV 1902 w Zawierciu, nauczyciel, s. Stanisława i Władysławy z Ciszewskich.

Ukończył gimnazjum  tow. „Szkoła Średnia” w Zawierciu.

Walczył w 1920r. jako ochotnik w szeregach 201 p. ochot. i142 pp.

Od 1923r. pracował jako nauczyciel w Jaworowie k. Sierpca, od 1927r. kierownik szkoły powszechnej w Niwkach k. Zawiercia.

Od 1931r. pracował w Zawierciu w tamtejszej Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 jako nauczyciel historii i jęz. polskiego. Działacz ZHP (harcmistrz, z-ca komendanta Hufca Zawiercie Chorągwi Zagłębiowskiej) i Związku Rezerwistów. 

W 1939r. zmobilizowany do 75 pp w składzie 23 Górnośląskiej DP, przebył jej szlak bojowy. Po 20 IX dostał się do niewoli sowieckiej.

Rodzina otrzymała list z Kozielska datowany 24 XI 1939. Zamordowany w Katyniu, nie rozpoznany przy ekshumacji w 1943.

Żonaty z Kazimierą z d. Rajchel, dzieci: Halina i Kazimierz.

Źródła: Katyń. Księga Cmentarna;(H. M.)= Helena Malanowska

 

Zespól zadaniowy to uczniowie klasy 7g: Hanna Tatarczyk, Damian Hacaś, Maciej Soborak  pod kierunkiem p. Agnieszki Szczepaniak