Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, w tym terminy składania dokumentów,

na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 26.02.2021 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się w dniach 8 - 19 marca 2021 r.z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres do zalogowania dla kandydatów 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

będzie aktywny  w dniu rozpoczęcia rekrutacji .

Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od godz. 09:00 w dniu 08.03.2021 r.

System zostanie zamknięty w dniu 19.03.2021 r. o godz. 15.00.

 

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 7 - 11 czerwca 2021 r.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 9 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 5 przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie (są nieodpłatne dla mieszkańców Częstochowy).

 

Kryteria naboru

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Artykuły

Ważna informacja

2021-04-08

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych (dotyczy  dzieci spoza obwodu) są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły do 16.04.2021 godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Lista dzieci zakwalifikowanych jest umieszczona w siedzibie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat – tel.34 363 49 92

Czytaj więcej o: Ważna informacja