Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej.

2. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać wszyscy zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na książki i materiały (za pośrednictwem panelu rezerwacji w MOL net+, maila  lub facebooka - z wyjątkiem klas 1 -3). Zamówione materiały są do odbioru w kolejnym dniu. W razie braku danej pozycji, zamawiający otrzyma o tym fakcie informację drogą elektroniczną.

 3. Wypożyczenia zbiorów odbywają się na podstawie karty bibliotecznej, którą

użytkownik otrzymuje bezpłatnie. Obowiązany jest do każdorazowego okazywania karty bibliotecznej przy wypożyczaniu zbiorów i do dbania o jej stan. W razie zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej użytkownik może uzyskać jej duplikat po uiszczeniu opłaty w wysokości 1 zł.

 4. Użytkownik ma prawo wypożyczyć jednorazowo trzy książki na okres jednego miesiąca, w tym jedną lekturę. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Czytelnik odpowiada za wypożyczone książki. W razie ich zniszczenia lub zgubienia użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia pozycji po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.

 6. Zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie.

 7. Czytelnia zostaje wyłączona z korzystania aż do odwołania.

 8. W wypożyczalni nie ma wolnego dostępu do półek.

 9. Użytkownik znajduje się w wydzielonej strefie oczekiwania.

 10. Biblioteka służy czytelnikowi pomocą informacyjno –bibliograficzną.

 11. Nauczyciele zobowiązani są do wcześniejszego zgłaszania zapotrzebowania na materiały dydaktyczne, tak by bibliotekarz miał czas na ich zgromadzenie.

 12. Wypożyczenia książek odbywają się wg ustalonego harmonogramu, a uczniowie klas młodszych przychodzą do biblioteki pod opieką nauczyciela:

 

Poniedziałek - klasy 2 i 1 (po pasowaniu na czytelnika)

lek. 2 – klasa 2A

lek. 5 - klasa 2B

lek. 4 – klasa 2C

lek. 3 – klasa 2D

lek. 6 – klasa 2E

Wtorek – klasy 3

lek. 3 – klasa 3A

lek. 5 – klasa 3B

lek. 6 – klasa 3C

lek. 2  - klasa 3D

lek. 4 – klasa 3E

 

Środa - klasy 4 i 5

Czwartek – klasy 6 i 7

Piątek - klasy 8.