Szczegółowe wskazania dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii COVID -19