Jesteś tutaj: Start / Obiady

Obiady

Informujemy, iż zwroty nadpłat za obiady z poprzednich miesięcy, w dniu 30.11.2020 r. zostały przekazane na numer konta, wskazany w Deklaracji przystąpienia na obiady.


 Podstawą do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przez uczniów, jest podpisanie przez rodzica/opiekuna Deklaracji – Zobowiązania oraz dokonanie wpłaty w formie przelewu.

Deklaracja jest do pobrania ze strony internetowej szkoły lub portierni.

Wypełnioną Deklarację zwracamy w portierni szkoły lub u wychowawcy.

 

WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KONTO

85 1030 1104 0000 0000 9316 9001

 do  dnia 3 każdego miesiąca

 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę

 

LISTOPAD: 20 X 4,50zł. = 90 zł.

NIEOBECNOŚCI dziecka, należy zgłosić dzień wcześniej, najpóźniej do godz. 12:00 drogą: e-mail dozywianiesp53@o2.pl, telefoniczną 34 363 38 60 wew. 103

PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ