Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”

2021-01-20

Nauczyciele języka angielskiego Justyna Janicka oraz Elżbieta Simkiewicz zapraszają na Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”, który odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 o godz. 15.00 na platformie TEAMS.
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych.
• Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu znajomości idiomów związanych z jedzeniem.
• Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• Na etapie szkolnym uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• 1-3 uczniów, którzy otrzymają najwyższe wyniki w szkole, będzie brało udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w czwartek 24 lutego 2021r. o godzinie 9:00
w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29.
• Szczegółowe informacje na temat konkursu u uczących nauczycieli języka angielskiego.

Czytaj więcej o: Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”