Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,
 
W związku z ogłoszonymi wynikami głosowania na Budżet Obywatelski Miasta Częstochowy, chcę z radością zawiadomić, że projekt nr 593 – Centrum integracji językowej w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie, uzyskał liczbę głosów kwalifikującą go do realizacji .
Wyrażam słowa wielkiego podziękowania dla Wszystkich Państwa: Nauczycieli, Rodziców  i Uczniów, a także innych Mieszkańców dzielnicy, którzy oddali swój głos na ten projekt.

Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie. Wyrażam przekonanie, że realizacja tego projektu będzie z wielkim pożytkiem służyć uczniom i mieszkańcom dzielnicy.

Z wyrazami szacunku Andrzej Szostek – Dyrektor szkoły