Komunikat Dyrektora szkoły.

 Szanowni Państwo Rodzice Uczniów, kieruję do Państwa dwa apele.

Apel nr 1. Zdrowy uczeń w szkole.

Zwracam się do Państwa z prośbą o ścisłe monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci i nieposyłanie ich do szkoły z objawami choroby lub  przeziębienia. Problem ten, w związku z okresem jesiennym zaczyna narastać,  budząc uzasadnione obawy innych dzieci, ich  rodziców i pracowników szkoły. Zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego do szkoły mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Proszę o bezwzględne przestrzeganie tych wskazań, dających także wyraz naszej wzajemnej za siebie odpowiedzialności.

Apel nr 2. Dzień Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, przed nami 14.10., obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto całej społeczności szkolnej: pracowników szkoły i uczniów. Będzie to dzień, w którym pierwszoklasiści zostaną  uroczyście pasowani na uczniów, a poszczególne klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Niech te spotkania będą okazją do radosnego przebywania ze sobą w miłej atmosferze.

Szanowni Państwo, wokół tego święta narosły obyczaje, które nie są konieczne do właściwego jego uczczenia. Zwracam się do Państwa z prośbą, jak już mówiłem podczas spotkania Rady Rodziców, abyśmy konsekwentnie unikali wszelkich dodatkowych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie związane z pandemią, a przy tym  powodować sytuacje niezręczne lub zakłopotanie. Szacunek, dobre słowo i uśmiech to najpiękniejsze dary, jakie wychowawcy i nauczyciele mogą otrzymać od swoich wychowanków i uczniów. Dary, które mam nadzieję, będą trwały przez kolejne dni, tygodnie, miesiące.

Pozdrawiam Państwa i liczę na zrozumienie moich apeli, będących wyrazem troski o bezpieczeństwo i właściwy klimat pracy szkoły, w tych ciągle trudnych dla nas wszystkich czasach.

                                                                                        Andrzej Szostek Dyrektor SP 53