XII Wojewodzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

Cele: promocja twórczości uczniowskiej, rozbudzanie zainteresowań poetyckich, przybliżenie znanej postaci związanej z miastem.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Ze względu na pandemię konkurs i jego podsumowanie odbędą się w formie zdalnej.

2. Zadanie uczestnika: napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.

3. Każdy uczeń zgłasza jeden samodzielnie napisany utwór poetycki.

4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa:

- każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 utworów napisanych przez uczniów;

- zgłoszenie pisemne lub mailowe powinno zawierać: tekst utworu, nazwisko autora, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna oraz adres szkoły;

- zgłoszenia przyjmowane są do 5 października 2020r.  na e-mail: bsp53@wp.pl 

lub w formie papierowej na adres: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Orkana 95/109 42-229 Częstochowa dopisek „Pamięci Haliny Poświatowskiej”.

5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

6. Prace oceni powołane jury konkursowe, które zwróci uwagę na: oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.

7. Nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów, podziękowania dla nauczycieli.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 października 2020r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą elektroniczną.

9. Uczniowie lub opiekunowie prawni podpisuja klauzulę wz. z RODO dotyczącą udziału w konkursie.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku, wówczas był to konkurs międzyszkolny. Dotychczasowym edycjom patronowali: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy.

W komisji zasiadali: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, prof. dr hab. Katarzyna Janus (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza), prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka, ZSS nr 23), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum Poświatowskiej w SP 8) oraz mgr inż. Zbigniew Myga (brat H. Poświatowskiej i kustosz Domu Poezji). 

Informacje nt. konkursu na stronie Szkoły SP 53 sp53.edu.czestochowa.pl i blogu biblioteki bibliotekasp53.blogspot.com. 

Organizatorzy konkursu: Muzeum Częstochowskie; Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, nauczycielki SP 53. 

Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl; tel. 603 210 490.