Jesteś tutaj: Start

Strona główna

    WITAMY W SP53

 1% 

Artykuły

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

2021-01-21

Dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.
Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) pracujących zdalnie.

W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

Każdy uczeń, klas 4-8, który chce przystąpić do konkursu musi dostarczyć do szkoły podpisane  przez rodziców oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie Kangur oraz kwotę 10 zł jako wpisowe.

Deklaracje i wpisowe można przynosić:

- w piątek:

22. 01. 2021,  29.01.2021  i  5.02.2021

w godz.: 8.00-15.00 do p. wicedyrektor E. Borowieckiej

- w czwartek:

4.02.2021 w godz. 13.30 -15.00  do p. R. Wochal

Oświadczenie dostępne jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf

 

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”

2021-01-20

Nauczyciele języka angielskiego Justyna Janicka oraz Elżbieta Simkiewicz zapraszają na Konkurs Języka Angielskiego „SMART COOKIE”, który odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 o godz. 15.00 na platformie TEAMS.
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych.
• Konkurs sprawdza wiedzę z zakresu znajomości idiomów związanych z jedzeniem.
• Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• Na etapie szkolnym uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem.
• 1-3 uczniów, którzy otrzymają najwyższe wyniki w szkole, będzie brało udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w czwartek 24 lutego 2021r. o godzinie 9:00
w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29.
• Szczegółowe informacje na temat konkursu u uczących nauczycieli języka angielskiego.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

2021-01-14

W związku z powrotem do szkoły w reżimie sanitarnym od 18 stycznia 2021 uczniów klas I-III  zamieszczamy wytyczne dla szkół podstawowych przygotowane przez MEiZ,MZ i GIS .

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Matematyczno-Historycznego dla klas IV „OKREŚLAM CZAS WYDARZEŃ”

2021-01-03

I MIEJSCE

Dawid Chrapoński  – 4e

Marika Wachelka – 4b

II MIEJSCE

Zuzanna Gawińska – 4e

Julia Maruszczak – 4b

Amina Vasyliv – 4d

III MIEJSCE

Nadia Grzywna – 4c

Jakub Kolewiński – 4a

Julia Grzyb – 4 d

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy-  Agnieszka Wieczorek i Renata Wochal

 

Zmiana adresu e-mail

2020-12-29

Informujemy , że od stycznia 2021r. korzystamy z nowego adresu e-mail dotyczącego obiadów.
 
Nowy adres to :
dozywianie@sp53czestochowa.onmicrosoft.com

Aktualne informatory o egzaminach w 2021 roku

2020-12-29

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Życzenia bożonarodzeniowe

2020-12-21

Zdrowych, radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku,

życzy Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym

oraz całą społecznością uczniowską SP53.

Wraz z życzeniami zapraszamy do obejrzenia filmu.   Film

Program „Bezpieczna i świadoma młodzież”

2020-12-20

W grudniu 2020r. grupa 20 uczniów naszej szkoły z klas szóstych i siódmych wzięła udział w sześciogodzinnym szkoleniu w ramach programu „Bezpieczna i świadoma młodzież”. Trzy dwugodzinne spotkania odbyły się na platformie zoom. Dwa spotkania, które dotyczyły pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadziła pani Arleta Kasztelan, dyrektor  Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie. Trzecia część to były warsztaty z panią psycholog Karoliną Nyga na temat uzależnień. Szkolenie było ciekawie prowadzone. Młodzież słuchała prowadzących oraz zadawała pytania, uczestniczyła w dyskusjach i ćwiczeniach. Uczniowie wzbogacili się o nową wiedzę i ważne umiejętności niesienia pomocy drugiej osobie.

Matematyka to pasja

2020-12-20

Nasi młodzi matematycy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności na matematycznych zajęciach rozwijających kreatywność. Ale nie tylko. W czwartek 17 grudnia uczniowie z koła matematycznego spotkali się na platformie discord  ze starszymi kolegami, Jankiem i Stasiem, z IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Tematem warsztatów był „Trójkąt Pascala” oraz silnia, permutacje, wariacje i symbol Newtona.  Zajęcia były atrakcyjnie przygotowane i poprowadzone. Perfekcyjnie wykonana prezentacja multimedialna, ciekawie wprowadzone nowe pojęcia oraz wykonywane ćwiczenia, pozwoliły szybko przyswoić i zrozumieć przedstawione wiadomości. Zajęcia zorganizowali nauczyciele: Agnieszka Owczarek z IX LO i Małgorzata Kosmalska z SP 53.

Matematyka to pasja

https://sp53czestochowa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_sp53czestochowa_onmicrosoft_com/EfNhdjvh21FDhQT1om3SkOMBGFRw9kMgVGzKlynwgSimEg?e=O2OvJI